Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

"The best way to get to heaven is to take it with you. "

Henry Drummond

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου