Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

"One of the best things about Heaven is that we will be able to reunite with loved ones who have already passed on. It will be the greatest family reunion we've ever known, with our loved ones, relatives and ancestors all together in one place at the same time, rejoicing. All together at last!"

David Brandt Berg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου